Ons werk

Het kinderhuis

In het Kinderhuis Elim worden de kinderen in gezinsverband liefdevol opgenomen en opgevoed. Het doel is de kinderen een echt thuis te geven. Daarnaast ontvangen de kinderen onderwijs en krijgen ze de gelegenheid tot studeren aan de universiteit. Het kinderhuis is begonnen in Lingga en werd geopend op 5 maart 1998. Door hevige overstromingen, afgewisseld met periodes van grote droogte en bosbranden, was een verhuizing na 5 jaar helaas noodzakelijk. Het huidige kinderhuis in Anjungan is vanaf 2004 in gebruik. Het kinderhuis biedt plaats aan maximaal 50 kinderen en de voorkeur gaat uit naar een gelijke verdeling van jongens en meisjes.

Op dit moment wonen er 51 kinderen (29 jongens en 22 meisjes) variërend in de leeftijd van 9 tot 18 jaar in het kinderhuis. De kinderen worden begeleid door het echtpaar Nonoi en Isaac dat ook in het kinderhuis woont. Nonoi en Isaac begeleiden de kinderen op het gebied van persoonlijke verzorging, eten en schoonmaken. De kinderen worden aangemeld via een netwerk van vrienden, dorpshoofden en dominees en zijn afkomstig uit diverse delen van Kalimantan.

Het kinderhuis heeft een schaarmodel, 1 apart zijgebouw voor de jongens (met 10 kamers) en 1 voor de meisjes (met 10 kamers), met in het centrum de algemene ruimtes, zoals de ruimte voor de ouders, de keuken, de eetzaal, de speelzaal, etc. De kleine kinderen slapen met zijn 4-en en de grote kinderen met zijn 2-en op een kamer van 3x4 meter.


plattegrond

De School

Eén van de wensen van Stichting Elim was het bouwen van een school voor middelbaar onderwijs. Nadat in 1999 het benodigde geld bijeengebracht werd door het ISW te Naaldwijk en de stichting Wilde Ganzen, is in 1999 de school geopend op de oude lokatie. Na overstromingen en bosbranden moest ook de school verhuizen. In 2003 is begonnen met de renovatie van bestaande gebouwen voor nieuwe school in Anjungan. In 2004 konden de lessen op die lokatie beginnen. Later zijn er nog extra lokalen bijgebouwd. o.a. door steun van de Bouhuisengroep uit Naaldwijk. Het terrein van de school bestaat ondermeer uit visvijvers en landbouwgrond waar de leerlingen parktijklessen krijgen.

Op deze school kunnen de leerlingen in 3 jaar tijd hun diploma halen waarbij zij kunnen kiezen uit visserij, landbouw, veeteelt en landbouwtechnologie als afstudeerrichting. De leerlingen krijgen zowel theorie- als praktijklessen. Inmiddels zijn er zo'n 80 leerlingen en geven 14 docenten les op onze school. De leerlingen komen veelal uit de nabij liggende dorpen. Een aantal studenten komen van ver en moeten vaak een aantal uren reizen is naar hun eigen familie. Voor hen is er een apart studentenverblijf waar zij kunnen wonen. Ook voor de leraren is er woonruimte op het terrein van de school.