top of page

De school

Het onderwijs in Indonesië is als volgt georganiseerd; kleuterschool (2 jaar), lagere school (6 jaar) en een middenschool (3 jaar), vanaf de middenschool (SMP) kunnen leerlingen een keuze maken voor hoger beroepsonderwijs (SMA) en daarna voor de universiteit. De SMA is verdeeld in vele richtingen beroepsonderwijs. Onze kinderen volgen onderwijs tot en met SMP in het dorp. Omdat er geen hoger beroepsonderwijs gevolgd kon worden in de omgeving, was één van de wensen van Stichting Elim het bouwen van een school voor hoger beroepsonderwijs. In 2003 is begonnen met de renovatie van bestaande gebouwen voor een agrarische school in Anjungan. In 2004 konden de lessen op die lokatie beginnen. Later zijn er nog extra lokalen bijgebouwd. o.a. door steun van de Bouhuisen Groep uit Naaldwijk. Het terrein van de school bestaat ondermeer uit visvijvers en land- en tuinbouwgrond waar de leerlingen praktijklessen krijgen.

School 'Sekolah Menengah Kejuruan' (SMK)

Tijdens de eerste jaren van de ontwikkeling van het kinderhuis is gebleken dat er behoefte was aan hoger beroepsonderwijs met grote kans op het vinden van geschikt werk. Het is dan ook een agrarische school geworden waarin zowel land- en tuinbouw als ook visteelt wordt onderwezen (praktisch en theoretisch). De opleiding duurt 3 jaar. Momenteel (2019) zijn er 114 leerlingen op school, waarvan 41 van het kinderhuis. De overige 73 leerlingen volgen de school vanuit de (verre) omgeving. Zij verblijven doordeweeks bij de school. In samenwerking met Wilde Ganzen is indertijd een actie opgezet voor een woonhuis voor deze leerlingen.

bottom of page