top of page

Doneren

Stichting Elim is gebaat bij vaste donaties om de exploitatie van het project in Indonesië te kunnen bekostigen.

Stichting Elim geeft onderdak, verzorging, voedsel, kleding en onderwijs en er ontstaat een positief effect voor het hele dorp en het gebied eromheen. Voor €200,- kan één kind een jaar lang in het kinderhuis wonen en naar school gaan.

Stichting Elim werkt uitsluitend met vrijwilligers, dus er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Hoe ú Stichting Elim kunt helpen

Als vaste donateur

U kunt al donateur worden vanaf € 25 per jaar. U ontvangt dan 2 keer per jaar de Elim Courant met informatie over Stichting Elim en de projecten in Indonesië en acties in Nederland.

Met een eenmalige donatie

Eenmalige giften zijn ook van harte welkom. U kunt uw eenmalige bijdrage overmaken op NL29 INGB 0005 5006 59 t.n.v. Stichting Elim, Maassluis. Vermeld a.u.b. uw naam, adres en e-mailadres bij uw gift.

Stichting Elim is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting De financiële administratie van Stichting Elim wordt jaarlijks extern gecontroleerd. 

Stuur dus snel bijgaand donateursformulier op! Uw steun draagt bij aan de opvang en ontwikkeling van de kinderen van Elim.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op en wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

bottom of page