top of page

TEST

Stichting Elim is gebaat bij vaste donaties om de exploitatie van het project in Indonesië te kunnen bekostigen.

TEST2

Stichting Elim is gebaat bij vaste donaties om de exploitatie van het project in Indonesië te kunnen bekostigen.

Hoe ú Stichting Elim kunt helpen

Als vaste donateur

U kunt al donateur worden vanaf € 25 per jaar. U ontvangt dan 2 keer per jaar informatie over Stichting Elim en de projecten in Indonesië thuis gestuurd.

Met een eenmalige donatie

Eenmalige giften zijn ook van harte welkom. U kunt uw eenmalige bijdrage overmaken op NL29INGB0005500659 t.n.v. Stichting Elim, Maassluis. Vermeld a.u.b. uw naam en adres bij uw gift.

Stichting Elim is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting De financiële administratie van Stichting Elim wordt jaarlijks extern gecontroleerd. 

Stuur dus snel bijgaand donateursformulier op! Uw steun draagt bij aan de opvang en ontwikkeling van de kinderen van Elim.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan contact op en wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

bottom of page